етапи на работа

01

 
бюджет
условия за реализация

Прогнозно изчисление на финансовите рамки, в които ще се реализира проекта.

02

 
задание
възлагане от клиента

Изясняване на всички функционални и естетически изисквания, които трябва да бъдат съобразени при проектирането.

03

 
проектиране
проект - идейна фаза

Формиране и изясняване на обща стилистика, в която ще се разработва проекта. Спецификация и подбор на продукти и материали, участващи в интериорния дизайн - проектиране.

 

04

 
обсъждане
представяне на проекта

Проектът се представя за обсъждане пред възложителя, като се презентират детайли и функционални предимства, съобразени със заданието.

05

 
документация
чертежи, описания и количества

Изготвяне на техническа документация  от чертежи и описание на използваните материали. Обяснителни записки и количествени сметки към проекта за възлагане на доставчици и подизпълнители.

06

 
стойност
подробно остойностяване  на проекта

Изготвяне на количествено - стойностна сметка за всички елементи и детайли на одобрения проект.  Договаряне на точни финансови рамки и условия, през които ще премине реализацията на проекта.

 

07

 
възлагане
подизпълнители и доставчици

Проекта се разпределя на видове дейности, доставчици и подизпълнители, които се запознават в детайли с документацията и се задължават да спазват договорените условия по изпълнение на проекта.

08

 
реализация
финансова и материална отговорност

Goev изпълнява цялостна услуга, от проектирането до реализацията на интериорния проект, като носи пълната финансова и материална отговорност за правилното изпълнение на всички процеси и продукти в проекта.

09

 
проекта
услугата която предлагаме

Ние създаваме интериорен дизайн, който е отражение на това, в което вярвате.

Goev